Voor eerstelijns zorgprofessionals met ambitie

1ZA als procesversneller richting uw eigen praktijk of gezondheidscentrum

1ZA als procesversneller

Door onze ervaring bewegen we ons soepel tussen deze werelden en komen we nog maar weinig verrassingen tegen. Dit geeft ons als team Zorgprofessional + 1ZA een voorsprong in onderhandelingen met externen – met vaker dan eens groot financieel voordeel - en het werkt als een procesversneller.

Specialist in een complex proces met meerdere spelers

Regelmatig krijgen we de vraag waarom 1ZA zich enkel richt op eerstelijns zorgprofessionals die een gezondheidscentrum of praktijk willen overnemen of oprichten. Waarom bedienen we enkel deze niche? We hebben hier bewust voor gekozen omdat deze context vraagt om een specialist. Zo zijn er een aantal partijen en constanten waar we regelmatig mee te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan: 

  • Geldverstrekkers
  • Gemeentes en de nodige vergunningen
  • Eventuele (ver)huurders en bijbehorende contracten
  • Samenwerkingsvormen met eventuele partners
  • Wet- en regelgeving
  • Zorgverzekeraars
  • Enzovoorts. 

We hebben dus te maken met meerdere, heel verschillende werelden. Deze hebben ieder hun eigen belangen, cultuur, (ongeschreven) regels en communicatievormen. Tijdens een overname- of oprichtingsproces komen deze allemaal samen. Voor de meeste eerstelijns zorgprofessional die wij tegenkomen is dit grotendeels onbekend terrein. Voor 1ZA is dit juist een ‘thuiswedstrijd’.

 zorgprofessionals 1ZA

Voor tandartsen

Een eigen tandartspraktijk starten of overnemen
Voor een tandarts is het hebben van een eigen praktijk financieel interessant. We zien veel tandartsen die mede daarom een eigen praktijk willen starten. Helaas leer je op de universiteit tijdens de opleiding Tandheelkunde niets, of nauwelijks iets over hoe je dit aanpakt.

Bent u ook tandarts en heeft u vragen over bijvoorbeeld de financiering van een pand en de nodige vergunningen? Of over hoe u een patiëntenbestand opbouwt? Of heeft u andere vragen rond het starten of overnemen van een tandartspraktijk? Neem dan gerust vrijblijvend contact op. 

Zorgprof 1ZA

Voor huisartsen

Kansen en afwegingen in een veranderde wereld
Waar de afgelopen jaren huisartsen - samen met gezondheidszorgcollega’s - massaal gezondheidscentra oprichtten, zien we nu dat dit minder vanzelfsprekend is. Dit heeft alles te maken met de actualiteit: we hebben te maken met een hogere rente en de (ver)bouwkosten van een pand zijn flink gestegen. Binnen deze veranderde situatie zien we dat huisartsen op zoek zijn naar mogelijkheden en financieel interessante kansen. Want die zijn er gelukkig nog steeds.

1ZA denkt we graag mee over deze lange-termijn afwegingen, waarbij we alert zijn op de actualiteit en het leven van u als huisarts in het hier en nu. Ook hebben we al veel huisartsen bijgestaan in hun nieuwe rol als verhuurder en partner binnen de samenwerking met de andere eigenaren. Neem gerust contact met ons op als u uw plannen met ons wilt doorspreken.

 zorgprofessionals

Voor apothekers

Mede-eigenaar van een gezondheidscentrum
Als apotheker kan het mede-eigenaarschap van een gezondheidscentrum interessante voordelen hebben. Naast het gemak voor de patiënt, kan een gezondheidscentrum een rendabele investering zijn. ‘Kán het zijn’, want in een periode van hogere rentes en hogere (ver)bouwkosten is het financiële voordeel niet vanzelfsprekend. Daarom is een zorgvuldige afweging belangrijk, want welke investeringen zijn zowel op korte, als op lange termijn interessant?

Daarnaast spelen ook andere zaken, zoals o.a. het kiezen van de juiste samenwerkingsvorm met de andere eerstelijns zorgverleners, het verhuren van de ruimtes, het opstellen van contracten en het op tijd rondkrijgen van alle juiste vergunningen. 1ZA adviseert en ontzorgt op al deze gebieden. Neem gerust contact op voor een afspraak.